Úvodná stránka » Speakers 2019

Katharine Hayhoe
Is an accomplished atmospheric scientist who studies climate change and why it matters to us here and now. She is also a remarkable communicator who has received the American Geophysical Union’s climate communication prize, the Stephen Schneider Climate Communication award, and been named to a number of lists including Time Magazine’s 100 Most Influential People, Foreign Policy’s 100 Leading Thinkers, and FORTUNE magazine’s World’s Greatest Leaders. Katharine has served as lead author on the Second, Third, and Fourth National Climate Assessments. She also hosts and produces the PBS Digital Series, Global Weirding, and serves on advisory committees for a broad range of organizations including the Smithsonian Natural History Museum, the Earth Science Women’s Network, and the American Association for the Advancement of Science. Katharine is currently a professor and directs the Climate Science Center at Texas Tech University. She has a B.Sc. in Physics from the University of Toronto and an M.S. and Ph.D. in Atmospheric Science from the University of Illinois.

1. Diskusný panel

Marek Vagovič
Narodil sa v Bratislave. Vyštudoval históriu na Trnavskej univerzite. Od roku 2000 pôsobí v médiách, zaoberá sa hlavne prepojením politiky, biznisu a organizovaného zločinu. Písal pre tlačovú agentúru SITA, denníky Pravda a SME, týždenníky Domino fórum a .týždeň a portál Aktualne.sk. Od októbra 2015 vedie investigatívny tím portálu Aktuality.sk. V rokoch 2006 – 2019 bol osemnásťkrát nominovaný na Novinársku cenu Nadácie otvorenej spoločnosti. Osemkrát cenu vyhral. V roku 2016 mu vyšla kniha Vlastnou hlavou: Ako predal Fico krajinu oligarchom. O dva roky neskôr napísal s kolegami z redakcie Aktuality.sk knihu Umlčaní: Príbeh Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V roku 2018 získal ocenenie Biela vrana. 

Michaela Pixová
Je sociálna geografka zaoberajúca sa výskumom, publikovaním a aktivizmom. Na University of New York in Prague vyučuje problematiku environmentálnej krízy a globálnej udržateľnosti. Na karlovej univerzite prednáša Urban Change and Grassroots Movements. Jej osobné a profesijné záujmy sa dotýkajú najmä  sociálneňúzemných tém, ktoré sa sústreďujú na mestský priestor, mestský život a vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie. Viedla výskumné projekty zamerané na mestské sociálne hnutia, občiansku aktivitu, alternatívne priestory, alternatívne kultúry v mestách, sociálnu segregáciu a koncept „práva na mesto“. V súčasnosti pracuje ako koordinátorka Českej klimatickej koalície. 

Dušan Ondrušek
pred 28 rokmi založil organizáciu PDCS, ktorá sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov. Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu, terapii a výskumu altruizmu. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja  a nenásilnej komunikácie. Ako tréner a facilitátor doteraz viedol viac asi 1100 tréningov  vo viac ako 40 krajinách. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh k problematike konfliktov,  napr. publikácie „Výchova k tolerancii hrou“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Tréning? Tréning.“, „Hodnotové strety hrou“.

Jozef Pecho
Vyštudoval odbor fyzickej geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializoval na meteorológiu a klimatológiu. V rokoch 2005 – 2011 pôsobil a od roku 2016 znovu pôsobí ako klimatológ na Oddelení klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. V rokoch 2011 – 2016 pracoval ako odborný pracovník na Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. Vo vedeckej oblasti sa zaoberá štatistickým modelovaním extrémnych zrážok, výskumom premenlivosti klímy a klimatickej zmeny, ako aj hodnotením jej regionálnych dopadov, predovšetkým na území Slovenska. Širší priestor tiež venuje popularizácii meteorológie a klimatológie. 

2. Diskusný panel:

Katharine Hayhoe

Alexander Ač
Vyštudoval odbor environmentálna ekológia na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, získal titul PhD v odbore aplikovanej ekológie na Juhočeskej univerzite v Českých Budějovicicach, a v súčasnosti pracuje na Centre výzkumu globálnej zmeny AV ČR v Brne v odbore fyziológie rastlín. Autor je vedúcim enviromentálnej časti programu politického hnutia SEN.. Prednáša a popularizuje globálne témy, ako globálne otepľovanie, vyčerpávanie fosílnych palív, alebo finančníctvo. Prispieva komentármi, analýzami a článkami do slovenských a českých denníkov. Je hlavným autorom prekladu voľne dostupnej publikácie Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou.

Great Barrier Reef Legacy
Dean Miller is a scientist, multi-media professional, BBC television presenter and an Australian Geographic sponsored explorer. With a PhD in coral reef management and resource allocation and a wealth of scientific experience in the field from Antarctica to the Arctic and everywhere in between, Dean’s scientific research career has been rich and diverse. Having been involved in over 300 ocean expeditions on ships all over the globe, much of Dean’s life has been at sea in some of the most challenging environments known. In addition, Dean has worked tirelessly to position himself at the very top of the multimedia production field. A self taught and accomplished filmmaker, he has shot, produced and presented more than 50 documentaries all over the planet for every major broadcaster including the BBC, ABC, National Geographic, Disney Nature, Foxtel, Red Bull TV and the Discovery Channel. Dean’s work has been narrated by the legendary Sir David Attenborough on many occasions and has been acclaimed for its breathtaking and stunning natural history and cinematic qualities. Dean has also worked with John Rumney on the Undersea Explorer and Eye To Eye Marine Encounters as the marine science coordinator, researcher, dive instructor and cameraman for the past 15 years, and together they have broke new and exciting ground in the fields of ecotourism, research filmmaking and education. With his diverse background and skill set, unlimited energy and drive, Dean is ready to take GBR research, conservation and communication well into the future with GBR

Reef Restoration Foundation
Gary Mckenna is responsible for establishing and operating our nurseries. Gary is a Dive Master and an experienced electrician with extensive knowledge of coral restoration and husbandry through having previously worked in a coral nursery in Thailand and is a passionate advocate for improving the health of the Great Barrier Reef.

Peter Krajčík
Je spoluzakladateľ našej iniciatívy CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA a nášho združenia CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA. Viac o ňom nájdete tu a v neposlednom rade asistoval na úspešnej a úplne prvej výsadbe 100 koralov vôbec kedy realizovanej v tomto národnom parku na Veľkom Bariérovom Útese v Austrálii, viac o Misii Austrália tu


1. Séria workshopov

Adela Makovinská
Absolventka Univerzity Komenského v Bratislave – psychológia, špeciálna pedagogika,  postgraduálne štúdium na Fakulte manažmentu UK, odbor Európske štúdie, manažment. Okrem toho absolvovala celý rad tréningov a výcvikov v oblasti osobnostného rozvoja a manažérskych zručností doma i v zahraničí. Lektoruje  a koučuje od roku 1995. Od roku 2000 bola riaditeľkou poradenskej a vzdelávacej spoločnosti A.M.Consulting, ktorá sa v roku 2014 pretransformovala na VAM Consulting, s.r.o. Špecializuje sa na lektorovanie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktných situácií, riadenia a vedenia ľudí,  prezentačných zručností, negociácií.  Pôsobí tiež ako koučka v danej problematike.

Zuzana Kierulfová
Je architektka a remeselníčka, ktorá dáva ľuďom to, o čom je presvedčená že je stavebníctve to najlepšie: kvalitné, zdravé, pasívne domy z prírodných materiálov. Pomáha aj v oblasti obnovy tradičných vidieckych domov. Pracuje s manželom vo vlastnom ateliéri Createrra.  Zároveň sa už dlho neziskovo venuje osvete a vzdelávaniu v oblasti udržateľného staviteľstva a prírodných materiálov ako predseda, manažér a lektor v celoslovenskom občianskom združení ArTUR - Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj. 

Bjørn Kierulf
Pochádza z Nórska, pôvodne priemyselný dizajnér, teraz odborník na energeticky pasívne domy.  Vyrastal vo Švajčiarsku, 3 roky  študoval vo Francúzsku. Od roku 1989 žije na Slovensku. Bjørnové zručnosti sú návrhovanie pasívnych domov, manažment dizajnu, priemyselný a produktový dizajn. Je špecialista na prírodné materiály, vývoj koncepcií, je odborník v oblasti stavebná fyzika. Je členom Slovenského Inštitútu pasívnych domov (iEPD) a neziskovej organizácie ArTUR pre trvalo udržateľnú Architektúru. Bjørn sa aktívne zúčastňuje medzinárodného hnutia pasívnych domov. Predniesol už 4 prezentácie na medzinárodnej konferencii o pasívnych domoch a ďalšie na národných konferenciách o pasívnych domoch v Európe. V rokoch 2013 až 2018 bol členom poradnej vedeckej rady pre medzinárodnú konferenciu o pasívnych domov. V roku 2015 absolvoval prednáškové turné o štandarde pasívnych domov a prírodných materiáloch v USA a Kanade.

Juraj Dobšovič
Narodil sa v Bratislave, kde sa rozhodol pre štúdium regionálnej geografie, regionálneho rozvoja a európskej integrácie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia  prvýkrát pričuchol k politike. Najprv k tej školskej, kde sa stal predsedom Študentskej komory Akademického senátu a neskôr aj k tej “veľkej“, kde  patril k úzkej skupine ľudí, ktorí organizovali protesty Gorila. Obe “funkcie“ mu dali množstvo skúseností a stratil  vďaka nim ružové okuliare pri pohľade na svet a spoločnosť Po dokončení štúdia  sa stal živnostníkom a najčastejšie sa venuje odchytom vtáctva v obchodných priestoroch a je tiež konzultantom pri rôznych odborných posudkoch alebo zájazdoch týkajúcich sa životného prostredia so zameraním sa na ekoturizmus. Venuje sa najmä regionálnemu rozvoju, ale aj športu, verejnej správe a  cestovnému ruchu.

Ján Dobšovič
Narodil v Bratislave, študoval environmentalistiku  v Bratislave, intenzívne pôsobil Klube stráže prírody, v Mimovládnom  výbore Naše Tatry, ale aj v Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko, neskôr založil firmu zameranú na odchyt vtáctva a  písanie najmä ornitologických posudkov, a v roku 2011 založil cestovnú  kanceláriu watching.sk, ktorá sa venuje prírodnému cestovnému ruchu.  Práve prírodnému cestovnému ruchu sa teraz venuje najviac. Práve počas pôsobenia v mimovládnom sektore si uvedomil, že cestovný ruch a teda  prírodný cestovný ruch môže znamenať dobrý nástroj na ochranu prírody.

Andrej Kovarik
Splnomocnenec pre zeleň a životnéprostredie mesta Bratislava.  Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v  Bratislava v odbore Ochrana a využívanie prírody a krajiny. Tematike ochrany životného prostredia a  klimatickej zmeny  sa venuje počas celého študijného a pracovného života. Ako splnomocnenec pre životné prostredie apeluje na porozumenie rizikám zmeny klímy pre život v mestách, na zavádzanie riešení v oblasti adaptácie na extrémy, ktoré do do každodenného života ľuďom prináša a na ochranu biodiverzity ako neoddeliteľnej súčasti života. Poukazuje tiež na nutnosť zmysluplného využívania finančných prostriedkov vynakladaných napríklad na revitalizácie námestí a ulíc. Tieto finančné prostriedky dnes často končia v kompletne vybetónovaných plochách bez akejkoľvek zelene alebo so zeleňou neschopnou plniť si svoje pre nás tak dôležité funkcie - ako napríklad ochladzovanie prostredia počas letných horúčav, zachytávanie prachu, tlmenie hluku a produkcia kyslíka.

Radoslav Mizera
Posledných 15 rokov sa intenzívne venuje oblasti ekológie v ekonomike a podnikaní. Počas štúdia vo Viedni absolvoval predmety v oblasti environmentálnej a ekologickej ekonómie, klimatických zmien, inovácií a regionálneho rozvoja, ktoré môžu viesť k rozvoju čistých a smart riešení. Je alumni členom globálnej študentskej organizácie na podporu udržateľnosti Oikos, angažoval sa na stretnutiach o udržateľnosti ako YES (Youth Encounter on Sustainability) vo Švajčiarksu, BMW nadácie, alebo aj na Globálnom podnikateľskom sumite GES+ 2016, ktorý bol usporiadaný pod záštitou prezidenta USA, Baracka Obamu.Viac ako 8 rokov pracoval ako globálny analytik pre oblasť čistých riešení fínskej organizácie Finpro (teraz Business Finland). Okrem aktívneho poradenstva pre fínske malé a stredné podniky, startupy a firmy s globálnym potenciálom, bol aj aktívnym členom fínskeho národného programu Cleantech Finland už od jeho začiatku v roku 2008. Momentálne pôsobí piaty rok ako Innovation Lead v slovensko-fínskej spoločnosti Solved, ktorú spoluzaložil v roku 2013. Aktívne sa zaujíma o témy ako čisté riešenia, udržateľné energetické systémy, inteligentné - rozumné - mestá, udržateľná mobilita, digitálna transformácia, budúcnosť práce formou virtuálnej spolupráce a predovšetkým ekologický dizajn. Fínsko považuje za svoj druhý domov.


3. Diskusný panel

Zuzana Fialová
Vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobila v agentúre FOCUS, kde sa venovala predovšetkým výskumu v oblasti menšín, demokracie a občianskej spoločnosti. Doktorát z politológie získala v Inštitúte politických štúdií Poľskej akadémie vied vo Varšave. V Helsinskej nadácii pre ľudské práva vo Varšave viedla tím expertov na výskum a vzdelávanie v oblasti ľudských práv a právneho štátu v krajinách bývalého ZSSR. Neskôr pracovala ako expertka OBSE a iných medzinárodných organizácií v krajinách východnej Európy, strednej Ázie, Latinskej Ameriky a subsaharskej Afriky. V rokoch 2004 – 2006 pôsobila ako poradkyňa pre ľudské práva, demokratickú transformáciu a rozvojovú pomoc mierových síl ISAF v Afganistane. V súčasnosti pôsobí na Slovensku ako nezávislá konzultantka v oblasti ľudských práv, bezpečnosti a rozvojovej pomoci.

Juraj Mesík                   
V rokoch 2003 až 2008 pracoval ako starší špecialista v Svetovej banke vo Washingtone, podieľal sa na projektoch v Keni, Moldavsku, Nigérii, Tanzánii, Thajsku a v ďalších rozvojových krajinách,  neskôr pôsobil ako jej konzultant najmä na projektoch v Afrike. Počas pôsobenia v Svetovej banke viedol prácu na založení Globálneho fondu pre komunitné nadácie. V rokoch 2010 až 2015 prednášal predmet Globálne výzvy na Univerzite Palackého v Olomouci a Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. V r. 1996 bola práca MUDr. Mesíka ocenená udelením Eisenhower Exchange Fellowship vo Philadelphii, USA, v roku 1996 získal Global Security Fellowship na University of Cambridge vo Veľkej Británii, v roku 1998 Salzburg Seminar Fellowship v Rakúsku a v r. 2000 Synergos Senior Fellowship in Global Philanthropy v New Yorku. Publikoval a publikuje početné analytické články a komentáre v denníku Sme, Pravda, mesačníkoch Občianska spoločnosť, Žurnál, Non-Profit, na portáloch ww.changenet.sk, www.jetotak.sk, www.aktuality.sk a v iných domácich aj zahraničných médiách. Je otcom troch synov a autorom troch kníh (Obor a trpaslík: Slováci, Česi a perspektívy Afriky, 2011, Posledné Impérium – Texty o agónii Ruska, 2018, Listy Nanukovi, 2019).

Adela Vinceová
rodená Adela Banášová je slovenská televízna a rozhlasová moderátorka. Je dcérou politika, spisovateľa Jozefa Banáša a výtvarníčky Márie Banášovej. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor kulturológia. Svoju mediálnu kariéru začínala v roku 1999 vo Fun rádiu, kde pracovala popri štúdiu. Do povedomia verejnosti vstúpila moderovaním v humoristickej relácii Sedem s r.o. na Markíze. Prelomom v jej kariére bol projekt Slovensko hľadá Superstar na Markíze (tri série – spolu s Martinom „Pycom“ Rauschom), neskôr uvádzala aj Let's Dance na Markíze Širokú popularitu jej prinieslo moderovanie hudobných alebo zábavných programov ako Test Národa, Slovensko Česká Superstar, Talentmánia. Aktuálne sa na televíznych obrazovkách objavuje ako moderátorka talkshow Trochu inak s Adelou na RTVS a úspešnej hudobnej relácie Chart show na Markíze. S celkovým počtom desať výhier v hlavných kategóriách, Adela Vinczeová je najúspešnejšou účastníčkou v doterajšej histórii diváckej ankety Osobnosť televíznej obrazovky – OTO.

Zdeňka Voštová
Is a Gestalt therapist and mediator. Being passionate about environmental issues her whole life, she has focused on helping clients who suffered from environmental grief or ecological anxiety. She has also published numerous articles on this topic. In her practice, Zdenka Vostova benefits from her professional experience gained in a day care center at the Psychosomatic Clinic, where she worked with people who have suffered from depression, anxiety and trauma. Today, she offers individual therapy, a variety of group programs and seminars. In addition to being a therapist, Zdenka Vostova is a mediator listed by the Ministry of Justice, and focuses on alternative dispute resolution. Environmental grief, anxiety and trauma - impacts of the environmental crisis on mental health. A growing body of scientific evidence demonstrates that the effects of climate change and other environmental problems are linked to gradually increasing rates of depression, anxiety, suicidal intentions, post-traumatic stress, and a host of negative emotions including anger, hopelessness, despair, and a feeling of loss. Among the registered symptoms of eco-anxiety are panic attacks, loss of appetite, irritability, obsessive thinking, and insomnia. This lecture addresses the problem of environmental grief, anxiety and trauma by integrating results from numerous fields of researches and includes examples from Zdenka Vostova’s own therapy practice, where she focuses on helping clients with these issues. This lecture further explores the dimensions of environmental grief, the intersections and differences between this kind of grief and our more commonly understood kinds of sorrow. Vostova will explore reasons why grief over losses in the living non-human world often lacks an appropriate avenue for both expression and healing. She will also share some internal and external therapeutic strategies to cope with this rather new and complicated kind of grief and anxiety.

4. Diskusný panel

Ladislav Miko
Vyštudoval v roku 1984 na Karlovej Univerzite odbor všeobecnej biológie a v roku 1986 ukončil PhD z odboru zoológie a ekológie. V roku 2009 ukončil bol Docentom na Českej zemedelskej Univerzite v odbore pôdna zoológia a ekológia. V roku 2010 pôsobil ako hosťujúci profesor na Univerzite v Antverpách. V januári 2018 bol vymenovaný za vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku. Od januára 2011 pôsobil ako zástupca generálneho riaditeľa pre bezpečnosť potravín na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín. Do jeho portfólia patrili otázky bezpečnosti potravín v rámci celého potravinového reťazca, ako aj otázky zdravia zvierat a rastlín, pesticídov, biotechnológie, hygieny potravín, výživy a udržateľnosti potravinového systému. Od novembra 2014 do augusta 2015 bol úradujúcim generálnym riaditeľom. V období rokov 2005 – 2010 pôsobil ako riaditeľ pre oblasť prírody v rámci Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie. Bol zodpovedný za činnosti generálneho riaditeľstva v oblasti prírody a biodiverzity, poľnohospodárstva, pôdy a lesov. Navrhol niekoľko politík, ktoré sa týkali napríklad ekonomického hodnotenia ekosystémových aktív (TEEB), ekologickej infraštruktúry, inváznych nepôvodných druhov, ochrany divej prírody (ako predseda iniciatívy Wild Europe), a osobitný program na podporu zachovania biodiverzity a riešenie vplyvov zmeny klímy (BEST) v európskych zámorských územiach. Počas českého predsedníctva Rady EÚ v roku 2009 bol vymenovaný za ministra životného prostredia dočasnej českej vlády. Pred svojím príchodom do Európskej komisie pracoval ako námestník ministra na Ministerstve životného prostredia ČR a predtým 9 rokov pracoval v zoologickom ústave Slovenskej akadémie vied ako pôdny biológ so špecializáciou na pôdnu biológiu a ekológiu. Uverejnil vyše 70 vedeckých publikácií a jeho vedecká práca pokračuje. Venuje sa popularizácii ekológie a biológie pôdy a svoje články uverejňuje aj v nevedeckých periodikách. Je autorom niekoľkých ocenených dokumentárnych filmov s environmentálnou problematikou. Získal titul PhD. zo zoológie a ekológie na Karlovej univerzite v Prahe a titul docent na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe a je hosťujúcim profesorom na Antverpskej univerzite, kde vyučuje predmety životné prostredie a spoločenské vzťahy a obnova životného prostredia. Bol členom Správnej rady Karlovej univerzity v Prahe.

Martin Hojsík
Je novým slovenským Europoslancom s hlavným zameraním na životné prostredie. Je členom troch výborov v europarlamente: ENVI (životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín), ITRE (priemysel, výskum a energetika), a BUDG (rozpočet). Už 25 rokov sa venuje ochrane životného prostredia, zvierat a ľudského zdravia. Bol členom správnej rady a programovým riaditeľom medzinárodnej organizácie FOUR PAWS, kde viedol program na ochranu zvierat. Najdlhšie pôsobil v Greenpeace, kde viedol národné a neskôr medzinárodné kampane zamerané na oblasti toxických látok a odpadu. V ActionAid International viedol kampaň proti daňovým únikom v rozvojových krajinách. V súčasnosti je členom predsedníctva Progresívneho Slovenska, kde je zodpovedný za oblasť životného prostredia.

Norbert Kurilla
bol vymenovaný za štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR v marci 2016. Vo svojej funkcii je zodpovedný za mnohé environmentálne a klimatické politiky vrátane medzinárodných a európskych záležitostí. Je tiež podpredsedom OECD GREEN Action Task Force Programme. Svoju kariéru začal na ministerstve životného prostredia ako koordinátor pre záležitosti EÚ. V rokoch 2007 – 2014 pôsobil na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli ako environmentálny diplomat. Po návrate na Slovensko v roku 2014 sa aktívne podieľal na príprave slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a stal sa generálnym riaditeľom sekcie environmentálnej politiky na ministerstve životného prostredia. Norbert Kurilla má titul M.A. (2003) v medzinárodných ekonomických vzťahoch a je Ph.D. (2007) držiteľ z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor medzinárodných vzťahov. Počas svojho akademického a profesionálneho života absolvoval niekoľko štúdií, výmen a školení v zahraničí, napr. Univerzita Sejong v Južnej Kórei, Drážďany, Nemecko, Gentská univerzita v Belgicku, UNEP v Keni, Inštitút Clingendael v Holandsku alebo Európsky inštitút verejnej správy v Belgicku.

Katharine Hayhoe

James Collis
James is a Regional Coordinator for Citizens’ Climate Lobby (CCL) in Europe. Leading CCL in Portugal from 2015, he developed and chaired climate policy consensus in conjunction with other NGOs and Industry voices based on the World Bank policy design principles. He is a founding member of the Citizens’ Committee behind the EU Citizens’ Climate Initiative: "The fast, fair and effective solution to climate change”. He has recently taken on the role as Chairman of the new entity Citizens’ Climate Europe, a pan European organisation extending the work of Citizens’ Climate Lobby and Citizens’ Climate Education to Europe. The science of global warming and climate change is detailed, interwoven and complex. The underlying cause and hence significant part of the solution is relatively simple.


2. Séria workshopov

Peter Ivanič
Je koordinátor programu Svet medzi riadkami, vyučujúci a novinár. V rámci iniciatívy Svet medzi riadkami sa s kolegami snaží prispieť k rozvoju tzv. globálnej rozvojovej žurnalistiky na Slovensku. Tematicky sa zameriava na najrôznejšie otázky, od kritickej mediálnej analýzy, cez tému udržateľného rozvoja a klimatickej zmeny, po ľudské práva.

Hanka Sekulová
Návrhárka, lektorka, spisovateľka. Venuje sa prírodným, jedlým, liečivým a udržateľným permakultúrnym systémom, kde priestor, rastliny, zvieratá a človek tvoria jeden harmonický a vzájomne sa podporujúci celok. Na základe vlastných skúseností, ukazuje a učí ľudí, ako žiť bez chémie a v súlade s prírodou. Ukazuje a učí, ako si vypestovať a pripraviť zdravé jedlo a lieky z vlastnej záhrady. Motivuje ľudí k návratu k svojej prírodnej podstate tak, aby sa život okolo nás stal udržateľným. Návrat k postupom odpozorovaným z prírody je cesta k zlepšeniu nášho životného prostredia, vrátane klimatických podmienok.

Tomáš Gurský
Je šéfredaktor portálu MôjElektromobil.sk. Na svojom elektromobile má najazdených viac ako 100 000 kilometrov. Venuje sa zvyšovaniu povedomia o e-mobilite a vyvracaniu mýtov, hoaxov a dezinformácii o elektrických autách bez prikrášlovania reality. Vie v čom majú elektromobily ešte rezervy a nehanbí sa to povedať nahlas.

Jiří Vlk
je Generální ředitel společnosti GREEN VICTORY CAPITAL, která se zabývá investováním do ekologie, obnovitelných zdrojů a elektromobility. V oblasti elektromobility je asi nejznámější elektromobilsta v Evropě, který dokazuju v praxi že to jde. Objel svět, elektromobilem za 80 dní což je Guinnesův rekord a účastnil se dalších dvou Guinness rekordů. 7 x byl oceněn princem Albertem II. of Monaco, při závodech elektricmarathon s cílem nebo startem v Monaku, 1 x Oceněn princem Dánska, 1 x Lichtenstejnskou královskou rodinou + další ceny z mezinárodních závodů elektromobilů.
Na svém kontě má více jak 500 000 Km s elektromobilem z čehož 333 000 Km dokázal najezdit s Teslou za 3 roky. Je autorem mnoha článků a videí ze světa elektromobility a OZE a speaker na přednáškách nebo TV poředech.

Dušan Ondrušek
pred 28 rokmi založil organizáciu PDCS, ktorá sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov. Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu, terapii a výskumu altruizmu. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja  a nenásilnej komunikácie. Ako tréner a facilitátor doteraz viedol viac asi 1100 tréningov  vo viac ako 40 krajinách. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh k problematike konfliktov,  napr. publikácie „Výchova k tolerancii hrou“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Tréning? Tréning.“, „Hodnotové strety hrou“.

Miroslava Plassman 
Je riaditeľkou WWF Slovensko (Svetový fond pre ochranu prírody), ktorý sa zaoberá ochranou lesa, vodných ekosystémov a veľkých šeliem na Slovensku. Študovala na Prírodovedeckej Fakulte UK v Bratislave a doktorát si urobila v Grenobly vo Francúzsku na tému agri-environmentálnej politiky vo vzťahu k biodiverzite. V oblasti ochrany prírody pracuje už 20 rokov, venuje sa, okrem iného, revitalizácii riečnych ekosystémov, zeleným opatreniam pre farmárov, vodohospodárskej politike, či záchrane pralesov na Slovensku.

Erik Baláž
Vyrastal pod Tatrami a od svojich šestnástich rokov strávil veľa času v divokej prírode. V roku 2002 ukončil štúdium Ekológie lesa na Technickej univerzite vo Zvolene prácou o ekológii medveďov. Už počas štúdií bol aktívny v kampaniach Lesoochranarského zoskupenia VLK, ktorých cieľom je ochrana prirodzených lesov a veľkých šeliem. Je spoluzakladateľ spoluobčianskej iniciatívy MY SME LES, ktorá vznikla v roku 2017 za účelom ochrany národných parkov a vzácnych lesov proti masívnej ťažbe. Viedol úspešnú kampaň na ochranu Tichej a Kôprovej doliny v Tatrách. Je spoluautorom úspešnej knihy o medveďoch Posledná pevnosť a oceňovaných dokumentárnych filmov Strážca divočiny, Vlčie hory a trilógie Tajomné Karpaty. Život v oblakoch, Nesmrteľný les a Živá rieka. V roku 2017 získal ocenenie Biela vrana.

Mário Kern
Od 15.06.1995 som príslušníkom Policajného zboru, kde som do konca roku 2001 pôsobil v Bratislave a v Trnave na pozícii vyšetrovateľa Policajného zboru. Od 01.01.2002 som pôsobil na Ministerstve vnútra SR ako špecialista Policajného zboru na oblasť environmentálnej trestnej činnosti a po organizačných zmenách v Policajnom zbore pôsobím v tejto oblasti od roku 2004 v rámci štruktúr Prezídia Policajného zboru. Postupne, s prihliadnutím na vývoj bezpečnostnej situácie, sa táto oblasť v Policajnom zbore posilňovala. Od roku 2005 do roku 2012 som pôsobil, okrem pozíce špecialistu na environmentálnu trestnú činnosť Prezídia Policajného zboru, aj ako vedúci špecializovaného vyšetrovacieho tímu na najzávažnejšie prípady v tejto oblasti. Od roku 2012 až dodnes pôsobím na funkcii riaditeľa odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, pričom ide o pracovisko s mimoriadne rozsiahlym pôsobením. Náš odbor vykonáva odhaľovanie a vyšetrovanie najzávažnejších prípadov environmentnálnej trestnej činnosti a trestnej činnosti týkajúcej sa nebezpečných materiálov, vykonávame vzdelávanie a výcvik policajtov v tejto oblasti, sme medzinárodný a medzirezortný kontaktný bod pre túto oblasť bezpečnosti, pripravujeme a realizujeme medzinárodné bezpečnostné projekty a pod. Osobne spolupracujem ako lektor pre Europol, Interpol, IAEA a viaceré ďalšie medzinárodné organizácie, pričom Slovensko momentálne patrí medzi lídrov v boji proti tejto kriminalite v rámci EU. K téme konferencie určite patrí aj to, že od strednej školy sa aktívne venujem ornitológii, avšak posledné roky na tohto koníčka mám stále menej času.

Martin Dufala
Vyštudoval  v roku 2008 právo na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 2014 dokončil aj PHD z právneho práva. Po ukončení štúdii získal v roku 2005 prax v právnickej firme, v roku 2008-2010  pôsobil ako hlavný štátny radca pre Ministerstvo Školy, vedy a výskumu a športu Slovenskej Republiky. Svoje uplatnenie našiel na právnickej fakulte Univerzity Komenského na Katedre správneho a environmentálneho práva. Ponuku prijal aj na Elektrotechnickom ústave pre Slovenskú Akadémiu Vied ako projektový manažér. V roku 2014 dostal ponuku  v oblasti hospodárstva ako poradca a manažér pre verejné obstarávanie, kde pôsobí dodnes. Na univerzite Komenského sa venoval vedeckej, pedagogickej činnosti, výučbe predmetov Správne právo a Právo životného prostredia. V súčasnosti pôsobí na rektoráte UK oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek.

Annamarie Velič
Svoje skúsenosti z práce korporátneho manažéra pre udržateľnosť pre Švédsku IKEA Industry, teraz aplikuje na Slovensku. Pracuje ako špecialista pre trvalo udržateľné riešenia pre firmy, neziskové aj štátne organizácie. Jej cieľom je informovať čo najširšiu verejnosť o stave životného prostredia u nás, poukazovať na problémy, ale najmä, hľadať reálne riešenia. V roku 2018 založila spolu s odborníkmi a aktivistami Občianske združenie Za našu vodu, v ktorom sa si dali za cieľ zistiť z kontrol pitnej vody, či sa v nej nenachádzajú nežiadúce alebo nebezpečné chemikálie a čiastočky plastov (mikroplasty). Snažia sa tak predísť negatívnym účinkom na zdravie a zároveň otvoriť potrebnú diskusiu o kvalite a ochrane našej pitnej vody. Spolupracuje tiež naďalej s IKEA Industry, vedie verejnosťou veľmi pozitívne vnímaný projekt Eko Alarm firmy Curaprox, v rámci ktorého 200 slovenských škôl dostalo zdarma koše na triedenie odpadu a k tomu osvetu, ako predchádzať jeho tvorbe. Minimalizáciu odpadov vníma ako výbornú príležitosť pre kohokoľvek, aby urobil každý deň niečo pre seba, svoje deti, svoj svet.

Ďalšie info a niektoré preklady eng-svk ako aj fotky budú postupne dopĺňané ako nám čas dovolí.
Ďakujeme za Vašu podporu a pochopenie
Tešíme sa na Vás

Daniela Piršelová a Peter Krajčík

 

 

MEDIA & CLIMATE CHANGE
Kontakt

CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA o. z.
Daniela Piršelová (Founder) Peter Krajčík (Co-founder)
IČO 52334058