Úvodná stránka » Full Video Recording
CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA 2019
Full HD video recordingSK: V pravom hornom rohu videa je možné rozkliknúť playlist a vybrať si záznam
z konkrétneho panelu alebo si pozrieť celú konferenciu.

EN: In the right top corner of the video above, you can click on the playlist and choose
a recording of every individual panel or you can play the whole conference.
 

 

MEDIA & CLIMATE CHANGE
Kontakt

CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA o. z.
Daniela Piršelová (Founder) Peter Krajčík (Co-founder)
IČO 52334058