Úvodná stránka » Our Partners 2019

We truly thank to all of our partners. Without you this event could not take place. 
Veľká vďaka všetkým našim partnerom. Bez Vás by sa náš event nemohol kontať.

CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA & CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA

Daniela Pirselova Peter Krajcik prezident Zuzana Caputova
 

 

MEDIA & CLIMATE CHANGE
Kontakt

CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA o. z.
Daniela Piršelová (Founder) Peter Krajčík (Co-founder)
IČO 52334058