• CCSK 2017 - short video sum up + all panels recordings in HD below - June 03, 2017)
  (krátka video sumarizácia z 3. 6. 2017 + záznam všetkých panelov v HD nižšie)
 •  PLAYLIST všetkých panelov (all in one):


 • Otvorenie (CONFERENCE OPENING) Climate Conference Slovakia / CCSK 2017


 • Zmena klímy vo svete (Global Climate Change) - M. Molina, P. Krajčík


 • Zmena klímy u nás doma (Climate change in „our backyard“)


 • Hľadajme riešenie v konkrétnych návrhoch (Let‘s look for solutions in the individual proposals)


 • Zmena klímy a legislatíva EÚ a SR (Climate change & legislation / EU and SVK)


 • Zmena klímy očami generácii (Climate Change Through „Eyes of Generations)


 • Business verzus ekológia (Business versus Ecology)


 • Ako podnikať udržateľne ekonomicky a ekologicky (How to run business Eco-friendly & sustainably, economically)


 • Inšpirácia - The Venus Project  (Inspiration: The Venus Project - R. Meadows)


 • Ako žiť ekonomicky a ekologicky (How to live Eco-friendly & economically)


 • Ako efektívne a objektívne informovať o klimatických zmenách verejnosť (Media Communication & Climate Change + How to efficiently and objectively inform the public about climate change)


Video recordings from each panel with no need to register are available HERE or right below.

Video záznam z každého panelu bez nutnosti registrácie je k dispozícii TU alebo priamo nižšie.
 

 

MEDIA & CLIMATE CHANGE
Kontakt

CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA o. z.
Daniela Piršelová (Founder) Peter Krajčík (Co-founder)
IČO 52334058