Úvodná stránka » Our Motivation

This section is available only in Slovak

Daniela Piršelová, zakladateľka, spoluorganizátorka a moderátorka CCSK

Rodičia ma vychovali vo viere v  ľudské hodnoty a v rozhodnosti dosiahnuť vyššie ciele. Ak ste nezažili pocit odhodlania urobiť nereálne reálnym  a to celým svojim „človekom a dušou“, prajem vám to a  garantujem vám, že sa  nepomýlite. Môže to byť čokoľvek, čo vás napĺňa, čo vám dáva zmysel a istotu, že idete správnym smerom.  Napríklad aj taká vlastná konferencia, ako spôsob hľadania odpovedí na otázky, ktoré vám nedajú spávať a pokojne žiť.

Napríklad žiť s vedomím, že väčšina z nás je od útleho detstva vedená k nejednému omylu. Napríklad, že všetko je samozrejmosť a všetko sa deje akosi mimo nášho dosahu. Že všetko je tu pre nás, pre našu potrebu, stačí to len získať a ideálne, mať toho radšej stále viac a viac. Alebo, že žijeme v systéme, ktorý funguje a nie je dobré meniť nastavené pravidlá, obzvlášť, keď sú nastavené tak, že sme nútení čítať medzi riadkami, aby sme dokázali odhaliť tajomstvá cielene skrývaných súvislostí. Od detstva sme vedení k rešpektu k autoritám, ale bez ohľadu na to, kto na týchto pozíciách stojí. Sme nútení fungovať   vzorcami a  pravidlami, ale bez vedomia toho, kto a prečo presne ich tvorí. Dostaneme obmedzený pohľad na systém a fungovanie spoločnosti, v ktorej žijeme, bez  ohľadu na to, že máme právo vedieť viac. Poviem vám úprimne, mňa už táto hra dávnejšie prestala baviť. Pátranie po súvislostiach, napríklad aj v téme klimatických zmien resp. zmena klímy, ma doviedla až sem...

Som obyčajný mladý človek, plný energie a ambícii, hladný po informáciách a aktivitách, ktoré mi dávajú zmysel.  Pracujem už vyše desať rokov v médiách, ktoré sú právom  spájané s fenoménom  obdobia konzumnej spoločnosti a s tvárou odlišných realít. Aj tie ma motivovali k môjmu rozhodnutiu,  pátrať viac, zaujímať sa viac a nachádzať práve tie súvislosti, ktoré sú ťažké a nekomfortné vidieť.  Rozhodla som sa venovať  téme, ktorá mi je prirodzene  blízkou, ktorá sa dotýka každého z nás  a ktorej sa, z mnohých dôvodov a súvislostí, venuje doma aj vo svete žalostne málo pozornosti vo všetkých jej aspektoch a rozmanitosti. Ochrana našej planéty a s tým súvisiaca zmena klímy, to je  téma plná nekonečných súvislostí, faktov, argumentov, a konfrontácii, ako aj motivácie, ohromujúcich príbehov, ľudskosti a spolupatričnosti. Je fascinujúce a emotívne zistiť, čo všetko dokážeme my ľudia vytvoriť, či naopak, zničiť, čo všetko sme schopní zachrániť, či zlikvidovať a to všetko s jediným paradoxným cieľom – PREŽIŤ!

Moje veľké poďakovanie za to, že som našla zmysel v tejto téme, patrí mojej spriaznenej duši, môjmu, priateľovi, partnerovi, človekovi s veľkým srdcom a čistou dušou, ktorý už viac ako desať rokov venuje podstatnú časť svojho života odhaľovaním pravdy a skrytých tajomstiev, nekomfortných súvislostí a vlastnej dehonestácie ľudskej podstaty. Práve tento človek stál za mojou úprimnou snahou zbaviť sa nevedomosti a hľadať vyššie ciele života s väčším ohľadom na našu planétu, ktorá je ozaj „naším“ jediným domovom a nie je žiadne klišé, že je našou povinnosťou chrániť ju ...

Niektorí vravia, že celý svet zmeniť nedokážeme, že každý sa má starať o seba, že už je neskoro a sú aj horší, ako my, že žijeme vo svete, ktorý stratil skutočné hodnoty a kde úprimnosť, čestnosť, etika a  ľudskosť stratili svoju silu a význam. Na jednej strane im musím dať, žiaľ,  za pravdu. Na strane druhej, uvedomila som si úžasnú vec, v princípe, nič prevratné, čo by mnohí iní tiež nevedeli – cítim hlboké naplnenie pri vedomí, že sa môžem pokúšať žiť lepšie a že okrem mňa z toho môžu mať osoh aj ostatní, ľudia, zvieratá, príroda, Planéta, náš domov. Môj každodenný život sa zmenil a cítim skutočný zmysel začať od seba a tým motivovať aj druhých.
TOPlist
 

 

MEDIA & CLIMATE CHANGE
Kontakt

CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA o. z.
Daniela Piršelová (Founder) Peter Krajčík (Co-founder)
IČO 52334058