Úvodná stránka » Úhrada a ďalšie info

* Vyhradzujeme si právo na prípadnú dodatočnú zmenu programu konferencie, workshopov, časového harmonogramu, účasti speakrov a vystavovateľov.

* Po úhrade a pripísaní finančných prostriedkov na nižšie uvedený účet združenia Vám opätovne potvrdíme Vašu úhradu vstupu (príp. vstupov) na konferenciu a budete pridaný na náš zoznam účastníkov.

* Úhradu je možné realizovať bankovým prevodom na nižšie uvedené číslo účtu združenia CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA, Dukelská 371/43, 90001 Modra. 

* Prosíme o uvedenie Vášho mena (príp. názov Vašej organizácie, firmy a pod.) v správe pre príjemcu bankového prevodu.

* Vyplnením a odoslaním registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

IBAN: SK8283300000002601638236
SWIFT kód: FIOZSKBAXXX
Banka: Fio banka, a. s.
 

 

MEDIA & CLIMATE CHANGE
Kontakt

CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA o. z.
Daniela Piršelová (Founder) Peter Krajčík (Co-founder)
IČO 52334058